belong

...

Minljiv je vrh in minljivo je dno
Začetek je nadaljevanje konca
Si kar si, si bil in 
kar želiš biti.
Upanje, modrina, vzpon
Na nov, nov belong.

...